intelligence cutoff data

listen to the pronunciation of intelligence cutoff data
الإنجليزية - التركية
(Askeri) istihbarat kestirim verisi
intelligence cutoff data

  الواصلة

  in·tel·li·gence cut·off da·ta

  التركية النطق

  întelıcıns kʌtôf deytı

  النطق

  /ənˈteləʤəns ˈkəˌtôf ˈdātə/ /ɪnˈtɛləʤəns ˈkʌˌtɔːf ˈdeɪtə/

  كلمة اليوم

  bimester
المفضلات