insufficient to meet a demand or requirement

listen to the pronunciation of insufficient to meet a demand or requirement
الإنجليزية - التركية

تعريف insufficient to meet a demand or requirement في الإنجليزية التركية القاموس.

scarce
kıt
scarce
nadir
scarce
{s} sınırlı

Buralarda yiyecek sınırlı mı? - Is food scarce around here?

Bu ülkede petrol sınırlıdır. - Oil is scarce in this country.

scarce
seyrek

Yağmur bu ülkede seyrektir. - Rain is scarce in this country.

scarce
{s} zor bulunur
scarce
{s} az bulunur

Telefon kulübeleri burada çok az bulunur. - Telephone booths are very scarce around here.

الإنجليزية - الإنجليزية
scarce
insufficient to meet a demand or requirement

  الواصلة

  in·suf·fi·cient to meet a de·mand or re·quire·ment

  التركية النطق

  însıfîşınt tı mit ı dîmänd ır rîkwayrmınt

  النطق

  /ənsəˈfəsʜənt tə ˈmēt ə dəˈmand ər rəˈkwīrmənt/ /ɪnsəˈfɪʃənt tə ˈmiːt ə dɪˈmænd ɜr rɪˈkwaɪrmənt/

  كلمة اليوم

  motile
المفضلات