insist upon

listen to the pronunciation of insist upon
الإنجليزية - التركية
ayak diremek
ısrar etmek
diretmek (için)
-de ısrar etmek
direnmek
-de direnmek
tutturmak
-de ayak diremek
1.ısrar etmek,üstelemek,dayatmak

ÖNEMLİ NOT:-upon edatı sadece -insist fiilinden sonra kullanılır.Yakın anlamlı fiiller olan -persist ve -resist den sonra -upon edatı kullanılmaz!.

insist upon

  الواصلة

  in·sist up·on

  التركية النطق

  însîst ıpän

  النطق

  /ənˈsəst əˈpän/ /ɪnˈsɪst əˈpɑːn/

  علم أصول الكلمات

  [ in-'sist ] (verb.) 1586. Middle French or Latin; Middle French insister, from Latin insistere to stand upon, persist, from in- + sistere to take a stand; akin to Latin stare to stand; more at STAND.

  كلمة اليوم

  sword of Damocles
المفضلات