insanı istenmeyen seçeneklerden birini seçmeye zorlayan durum

listen to the pronunciation of insanı istenmeyen seçeneklerden birini seçmeye zorlayan durum
التركية - التركية
ikilem
insanı istenmeyen seçeneklerden birini seçmeye zorlayan durum

    الواصلة

    in·sa·nı is·ten·me·yen se·çe·nek·ler·den bi·ri·ni seç·me·ye zor·la·yan du·rum

    النطق

    كلمة اليوم

    llano
المفضلات