inhibition or enhancement test

listen to the pronunciation of inhibition or enhancement test
الإنجليزية - التركية
(Tıp) artırma testi
(Tıp) inhibisyon
inhibition or enhancement test

  الواصلة

  in·hi·bi·tion or en·hance·ment test

  التركية النطق

  înhıbîşın ır enhänsmınt test

  النطق

  /ˌənhəˈbəsʜən ər enˈhansmənt ˈtest/ /ˌɪnhəˈbɪʃən ɜr ɛnˈhænsmənt ˈtɛst/

  كلمة اليوم

  sutler
المفضلات