informed about the latest news or developments

listen to the pronunciation of informed about the latest news or developments
الإنجليزية - الإنجليزية
up-to-date
informed about the latest news or developments

  الواصلة

  in·formed a·bout the lat·est news or developments

  التركية النطق

  înfôrmd ıbaut dhi leytıst nyuz ır dîvelıpmınts

  النطق

  /ənˈfôrmd əˈbout ᴛʜē ˈlātəst ˈnyo͞oz ər dəˈveləpmənts/ /ɪnˈfɔːrmd əˈbaʊt ðiː ˈleɪtəst ˈnjuːz ɜr dɪˈvɛləpmənts/

  كلمة اليوم

  woolly
المفضلات