influencing someone to desist by argument or reasoning or entreaty

listen to the pronunciation of influencing someone to desist by argument or reasoning or entreaty
الإنجليزية - التركية

تعريف influencing someone to desist by argument or reasoning or entreaty في الإنجليزية التركية القاموس.

dissuasion
vazgeçirme
dissuasion
caydırma
dissuasion
{i} kandırma
dissuasion
{i} ikna
الإنجليزية - الإنجليزية
dissuasion
influencing someone to desist by argument or reasoning or entreaty

  الواصلة

  in·flu·en·cing some·one to de·sist by ar·gu·ment or rea·son·ing or en·trea·ty

  التركية النطق

  înfluınsîng sʌmwʌn tı dîsîst bay ärgyımınt ır rizınîng ır entriti

  النطق

  /ˈənˌflo͞oənsəɴɢ ˈsəmˌwən tə dəˈsəst ˈbī ˈärgyəmənt ər ˈrēzənəɴɢ ər enˈtrētē/ /ˈɪnˌfluːənsɪŋ ˈsʌmˌwʌn tə dɪˈsɪst ˈbaɪ ˈɑːrɡjəmənt ɜr ˈriːzənɪŋ ɜr ɛnˈtriːtiː/

  كلمة اليوم

  hors de combat
المفضلات