infiltration

listen to the pronunciation of infiltration
الإنجليزية - التركية
(Tıp,Tarım) infiltrasyon
sızdırma
(Askeri) düşman bölgesine sızma
(Biyokimya) içine sızma
(İnşaat) emdirme
(İnşaat) içeri sızdırma
(Tıp) enfiltrasyon
(Denizbilim) süzdürüm
nüfuz
süzme
süzülme
sızma
(Tıp) Bir dokuda kendisi için anormal olan maddelerin toplanması hali, enfiltrasyon
(Diş Hekimliği) 1. Sıvı veya hücrelerin, hücre, doku veya hücrelerarası boşluktan geçme işlemi. 2. Bu işlemin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan durum
(Askeri) SIZMA: 1. Dost veya düşman askerleri veya teşkilatı tarafından işgal edilmiş bir bölge veya araziden geçme veya buraya girme hareketi. Bu hareket gruplar veya şahıslar tarafından uzun veya düzensiz aralıklarla yapılır. Düşman ile ilgili olarak kullanıldığında temasın önlendiği anlamına gelir. 2. İstihbaratta kullanıldığı şekliyle, düşman arazide, bir hedef bölgeye bir ajan veya diğer bir şahsın yerleştirilmesidir. Genellikle bir sınır veya diğer bir muhafaza altındaki hattın geçilmesini kapsar. Sızma metotları şunlardır: Kara (gizli); gri (sahte dökümanlarla legal geçiş); beyaz (legal)
{i} (örgüt, kuruluş v.b.'ne) sızma/gerçek kimliğini gizleyerek girme
(Politika, Siyaset) gizlice sokulma
(Fizyoloji) sızıntı
filtreleme
(Hukuk) örgüt içine sızma
infiltrate
içeri sızmak
infiltrate
{f} sızmak
infiltration analgesia
infiltrasyon analjezisi
infiltration anesthesia
infiltrasyon anestezisi
infiltration capacity
süzülme kapasitesi
infiltration capacity
(Çevre) süzme kapasitesi
infiltration capacity
(Tarım) infiltrasyon kapasitesi
infiltration capacity curve
(Tarım) infiltrasyon kapasite eğrisi
infiltration coefficient
(Tarım) infiltrasyon emsali
infiltration coefficient
sızma katsayısı
infiltration gallery
sızdırma galerisi
infiltration gallery
(Tarım) infiltrasyon galerisi
infiltration head
sızma yükü
infiltration head
(Tarım) infiltrasyon yükü
infiltration index
(Tarım) infiltrasyon indisi
infiltration pond
sızdırma havuzu
infiltration pond
süzdürme havuzu
infiltration rate
sızma hızı
infiltration rate curve
(Tarım) infiltrasyon oranı eğrisi
infiltration through cracks
fuga havalandırması
infiltration through craks
fuga havalandırması
infiltration tunnel
süzdürme tüneli
infiltration tunnel
sızdırma tüneli
infiltration water
sızma suyu
infiltrate
süzülme
infiltrate
sızıp içeri geçmek
infiltrate
sızdır/sız
infiltrate
çoğalmak
infiltrate
sınırdan içeri sızmak
infiltrate
sızdırmak
infiltrate
(Tıp) infiltrat
infiltrate
süzülmek
infiltrate
girmek
infiltrate
içeri sız
infiltrate
(in/into ile) içeri sızmak
infiltrate
içeri siz
diffuse pulmonary infiltration
(Tıp) diffüz pulmoner infiltrasyon
infiltrate
süzmek
infiltrate
(Tıp) İçeri geçmek, bir bölge içine sızmak
infiltrate
{f} gizlice girmek
infiltrate
sokulmak
infiltrate
{f} (örgüt, kuruluş v.b.'ne) sızmak/gerçek kimliğini gizleyerek girmek
infiltrate
(Tıp) Geçme veya sızma sonucu dokuda toplanan, katı veya sıvı haldeki madde
infiltrate
düşman hatlarına gizlice girmek
infiltrate
(Askeri) SIZMAK: Dost veya düşman kıta ve teşkilleri tarafından işgal edilen bir saha veya bölgeden, gayri muntazam fasılalarla ve küçük gruplar halinde veya teker teker geçmek. INFILTRATING COLUMN
infiltrate
infiltration süzme
piggyback infiltration
beles giris
rainfall infiltration
yağış sızması
virus infiltration route
(Bilgisayar,Teknik) virüs sızma yolu
virus infiltration route
virus sizma yolu
الإنجليزية - الإنجليزية
The substance which has entered the pores or cavities of a body
The act or process of infiltrating, as of water into a porous substance, or of a fluid into the cells of an organ or part of the body
The act of entering a physical location and/or organization secretly
1 The penetration of water through the ground surface into sub-surface soil or the penetration of water from the soil into sewer or other pipes through defective joints, connections, or manhole walls 2 The technique of applying large volumes of waste water to land to penetrate the surface and percolate through the underlying soil (See: percolation )
the slow passage of a liquid through a filtering medium; "the percolation of rainwater through the soil"; "the infiltration of seawater through the lava"
The movement of water from the surface of the land through the unsaturated zone and into the groundwater This occurs during and immediately after precipitation events It can also occur at the bottom of lakes and rivers
a process in which individuals (or small groups) penetrate an area (especially the military penetration of enemy positions without detection)
The penetration of water through the ground surface into the soil Once in the soil, water may pass into the bedrock to become groundwater
the process of passing through tissues or through a semi-permeable medium or filter
Movement of water from the ground surface into the soil (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
the process of water moving from the ground surface vertically downward into the soil
Movement of water through the soil surface into the soil
The uncontrolled, undesirable flow of air into a building through cracks, windows, doors, or other openings in the building envelope, generally accompanied by exfiltration (flow out of the building)
(1) The penetration of water through the ground surface into sub-surface soil or the penetration of water from the soil into sewer or other pipes through defective joints, connections, or manhole walls (2) The technique of applying large volumes of waste water to land to penetrate the surface and percolate through the underlying soil (See: percolation )
The downward entry of water into the soil This is distinct from percolation, which is movement of water through soil layers or material
(heat) The unchecked movement of outdoor air into a building through cracks around windows and doors or in walls, roofs, and floors Infiltration generally refers to cold air during the winter and hot air during the summer F - infiltration S - infiltracion
Related Topics: [irrigation] [runoff] The movement of water into the soil surface (percolation is its movement through the soil profile)
The absorption and downward movement of water into the soil layer
Movement of water through the soil surface into the soil, or the quantity of water entering the soil Infiltration is equal to the total precipitation less the losses due to interception by vegetation, retention in depressions on the land surface, evaporation, and surface runoff
flow of water from the land surface into the subsurface
The flow of water downward from the land surface into and through the upper soil layers
The movement of water or solutions into or through a rock or soil through its INTERSTICES or fractures; the flow of rain water into soil material
The downward entry of water through the soil surface into the soil Infiltration constitutes the sole source of water to sustain the growth of vegetation and it helps to sustain the ground water supply to wells, springs, and streams The rate of infiltration is influenced by the physical characteristics of the soil, soil cover (i e plants), water content of the soil, soil temperature, and rainfall intensity The terms infiltration and percolation are often used interchangeably
{i} permeation, percolation, gradual penetration, passing through
1) The penetration of water through the ground surface into sub-surface soil or the penetration of water from the soil into sewer or other pipes through defective joints, connections, or manhole walls 2) The technique of applying large volumes of wastewater to land to penetrate the surface and percolate through the underlying soil See Percolation
The flow or movement of water through the surface into the soil body or ground
Groundwater flow entering the wastewater system through cracks or holes in pipes, manholes, or other system components, e g - building foundations
Movernent of water through the soil surface into the soil, or the quantity of water entering the soil Infiltration is equal to the total precipitation less the losses due to interception by vegetation retention in depressions on the land surface, evaporation, and surface runoff
When water permeates or soaks into the ground, it goes through open spaces and pores in the ground
The uncontrolled inward leakage of air through cracks and gaps in the building envelope, especially around windows and doors
process of water moving into the soil/ground
infil
infiltrate
To send soldiers through gaps in the enemy line
infiltrate
To surreptitiously penetrate, enter or gain access
infiltrate
To move from a vein, remaining in the body
ınfiltration
{n} a penetrating by pores, the substance so entered
infiltrate
To infiltrate people into a place or organization means to get them into it secretly in order to spy on it or influence it. Some countries have infiltrated their agents into the Republic
infiltrate
pass through an enemy-line; in a military conflict pass into or through by filtering or permeating; "the substance infiltrated the material" cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices enter a group or organization in order to spy on the members; "The student organization was infiltrated by a traitor
infiltrate
cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices
infiltrate
pass into or through by filtering or permeating; "the substance infiltrated the material"
infiltrate
To penetrate gradually; sometimes used reflexively
infiltrate
cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices enter a group or organization in order to spy on the members; "The student organization was infiltrated by a traitor
infiltrate
If people infiltrate a place or organization, or infiltrate into it, they enter it secretly in order to spy on it or influence it. Activists had infiltrated the student movement A reporter tried to infiltrate into the prison. + infiltration infiltrations in·fil·tra·tion an inquiry into alleged infiltration by the far left group
infiltrate
pass through an enemy-line; in a military conflict pass into or through by filtering or permeating; "the substance infiltrated the material"
infiltrate
{f} permeate, penetrate, pass in or through; cause to permeate, cause pass in or through
infiltrate
To cause a fluid to pass through a substance by filtration
infiltrate
enter a group or organization in order to spy on the members; "The student organization was infiltrated by a traitor"
infiltrate
pass through an enemy-line; in a military conflict
infiltrate
To pass troops in relatively small numbers through an opening in the enemy's position or his field of fire or through territory occupied by other troops or organizations
infiltrate
To enter by penetrating the pores or interstices of a substance; to filter into or through something
infiltrate
a collection of fluid and cells in the tissues of the lung; visible on a chest x-ray in people with pulmonary TB disease
infiltrate
{i} something which permeates; something which passes through tissues (Medical)
infiltrate
Abnormal accumulation of cells and fluid into tissue where they are not normally found
infiltration

  الواصلة

  in·fil·tra·tion

  التركية النطق

  înfîltreyşın

  النطق

  /ˌənfəlˈtrāsʜən/ /ˌɪnfɪlˈtreɪʃən/

  كلمة اليوم

  roorback
المفضلات