infected with foot and mouth disease

listen to the pronunciation of infected with foot and mouth disease
الإنجليزية - الإنجليزية
affected or contaminated with foot and mouth disease
infected with foot and mouth disease

  الواصلة

  infected with foot and mouth dis·ease

  التركية النطق

  înfektıd wîdh fût ınd mauth dîziz

  النطق

  /ənˈfektəd wəᴛʜ ˈfo͝ot ənd ˈmouᴛʜ dəˈzēz/ /ɪnˈfɛktəd wɪð ˈfʊt ənd ˈmaʊθ dɪˈziːz/

  كلمة اليوم

  condign
المفضلات