inescapable, not avoidable, inevitable

listen to the pronunciation of inescapable, not avoidable, inevitable
الإنجليزية - التركية

تعريف inescapable, not avoidable, inevitable في الإنجليزية التركية القاموس.

unavoidable
(Ticaret) önüne geçilmez
unavoidable
kaçımlmaz
unavoidable
{s} iptal edilemez
unavoidable
{s} kaçınılmaz

Onun aptallığı kaçınılmazdı. - His stupidity was unavoidable.

İleri gitmek kaçınılmaz. - Progress is unavoidable.

unavoidable
iptali kabil olmayan
unavoidable
bertaraf edilmez
unavoidable
{s} zorunlu
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} unavoidable
inescapable, not avoidable, inevitable
المفضلات