indulging in or manifesting coarse indecency or obscenity

listen to the pronunciation of indulging in or manifesting coarse indecency or obscenity
الإنجليزية - التركية

تعريف indulging in or manifesting coarse indecency or obscenity في الإنجليزية التركية القاموس.

ribald
açık saçık
ribald
kaba
ribald
müstehcen
ribald
alaycı tip
ribald
{s} terbiyesiz
ribald
bayağı
ribald
terbiyesiz kimse
ribald
küfürbaz kimse
ribald
ribaldry kaba
ribald
küfürbaz
ribald
{s} utanmaz
ribald
ağzı bozuk tip
ribald
dedikoducu tip
ribald
{s} ağzı bozuk
ribald
ağzı bozuk adam
ribald
{s} yüzsüz
الإنجليزية - الإنجليزية
ribald
indulging in or manifesting coarse indecency or obscenity

  الواصلة

  in·dulg·ing in or manifesting coarse in·de·cen·cy or ob·scen·i·ty

  التركية النطق

  îndʌlcîng în ır mänıfestîng kôrs îndisınsi ır ıbsenîti

  النطق

  /ənˈdəlʤəɴɢ ən ər ˈmanəˌfestəɴɢ ˈkôrs ənˈdēsənsē ər əbˈsenətē/ /ɪnˈdʌlʤɪŋ ɪn ɜr ˈmænəˌfɛstɪŋ ˈkɔːrs ɪnˈdiːsənsiː ɜr əbˈsɛnɪtiː/

  كلمة اليوم

  logogram
المفضلات