indefinite appropriation

listen to the pronunciation of indefinite appropriation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) GAYRİ MUAYYEN TAHSİSAT: Belirli bir meblağ olarak belirtilmeyen; fakat belirli faktörlerden, ilerideki miktarın tayini mümkün olan bir tahsisat. Bak. "appropriation"
(Askeri) genel tahsisat
indefinite appropriation

  الواصلة

  in·de·fi·nite ap·pro·pri·a·tion

  التركية النطق

  îndefınıt ıprōprieyşın

  النطق

  /ənˈdefənət əˌprōprēˈāsʜən/ /ɪnˈdɛfənət əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  mecca
المفضلات