indecent or offensive

listen to the pronunciation of indecent or offensive
الإنجليزية - التركية
uygunsuz veya saldırgan
nasty
{s} pis

Onlar gazetede onlar hakkında bir sürü pis dedikodu yazdı. - They wrote a lot of nasty gossip about them in the newspaper.

Mary'nin kedisi pis bir canavar. - Mary's cat is a nasty beast.

nasty
{s} pis, tiksindirecek kadar kirli; tiksindirici, iğrenç
nasty
ağır
nasty
kirli
nasty
edepsiz

Edepsiz olmaya gerek yok. - There's no need to be nasty.

O beni her ne zaman görse bana edepsiz bir görüntü verir. - She gives me a nasty look every time she sees me.

nasty
iğrenç

Soruma böyle iğrenç bir yanıt beklememiştim. - I didn't expect such a nasty response to my question.

Onun iğrenç yüzü beni biraz bile korkutmadı. - His nasty face doesn't scare me even a bit.

nasty
açık saçık
nasty
berbat

Berbat bir şey olacağına dair içimde kötü bir his var. - I have a nasty feeling something awful is going to happen.

nasty
çirkin
nasty
tehlikeli
nasty
terbiyesiz

Onun terbiyesiz davranışlarına dayanamıyorum artık. - I can't stand that nasty attitude of his any longer.

Ne terbiyesiz bir adam! - What a nasty man he is!

nasty
{s} ayıp
nasty
(sıfat) iğrenç, çirkin, kötü, pis, edepsiz, fırtınalı, ayıp, müstehcen
nasty
nasty blow ağır darbe
nasty
{s} fırtınalı
nasty
nasty story müst
nasty
murdar
nasty
çok kirli
nasty
sinirlendirici
الإنجليزية - الإنجليزية
nasty
indecent or offensive

  الواصلة

  in·de·cent or of·fen·sive

  التركية النطق

  îndisınt ır ıfensîv

  النطق

  /ənˈdēsənt ər əˈfensəv/ /ɪnˈdiːsənt ɜr əˈfɛnsɪv/

  كلمة اليوم

  arcadian
المفضلات