indebted because of a favor done

listen to the pronunciation of indebted because of a favor done
الإنجليزية - التركية

تعريف indebted because of a favor done في الإنجليزية التركية القاموس.

obliged
borçlu
obliged
(Kanun) mükellef
obliged
mahküm olmak
obliged
zorlanan
obliged
zorlanmış
obliged
{f} zorla

Kate kitap okumaya zorlandı. - Kate was obliged to read the book.

obliged
{s} zorunlu

Hayır, zorunlu değilsin. - No, you're not obliged.

14 yaşından itibaren Hollanda'da kimlik taşımak zorunluluğu vardır. - From the age of 14 one is obliged to carry ID in Holland.

obliged
{s} minnettar

Beni kasabaya kadar götürebilirsen çok minnettar olurum. - I'd be much obliged if you could give me a lift into town.

Ben nezaketin için sana çok minnettarım. - I am much obliged to you for your kindness.

الإنجليزية - الإنجليزية
obliged
indebted because of a favor done

  الواصلة

  in·debt·ed be·cause of a fa·vor done

  التركية النطق

  îndetıd bîkôz ıv ı feyvır dʌn

  النطق

  /ənˈdetəd bəˈkôz əv ə ˈfāvər ˈdən/ /ɪnˈdɛtəd bɪˈkɔːz əv ə ˈfeɪvɜr ˈdʌn/

  كلمة اليوم

  feuilleton
المفضلات