increase the number of revolutions of an engine; increase; arouse excitement

listen to the pronunciation of increase the number of revolutions of an engine; increase; arouse excitement
الإنجليزية - التركية

تعريف increase the number of revolutions of an engine; increase; arouse excitement في الإنجليزية التركية القاموس.

rev
(up ile) (motorun) hızını artırmak
rev
tur

Şehrimizde turistler önemli bir gelir kaynağıdır. - In our city, tourists are an important source of revenue.

Eğlenenlerin çoğu turist. - Most of the revellers are tourists.

rev
f. (--ved, --ving) up (motorun) hızını artırıvermek
rev
reverand. Papazın isminin önüne konulan kısaltma hitap
rev
devir f
rev
{i} devir
rev
{f} hızını artırmak
rev
{f} devrini yükseltmek
rev
muhterem

İnsanlar tavsiyesi için Muhterem Dan Anderson'u aradı. - People called Reverend Dan Anderson for his advice.

rev
bir dönüş
rev
çevrim
rev
hızını değiştirmek
rev
{f} hızlandırmak
rev
{i} dönüş

Leyla'nın sevgisi intikama dönüştü. - Layla's love turned to revenge.

rev
rev hızlandır
rev
{k} revenue, reverse, review, revised, revision, revolution
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} rev
increase the number of revolutions of an engine; increase; arouse excitement

    الواصلة

    in·crease the num·ber of revolutions of an engine; increase; a·rouse ex·cite·ment

    النطق

    كلمة اليوم

    wether
المفضلات