include (something) in

listen to the pronunciation of include (something) in
الإنجليزية - التركية
dahil etmek
include in
(Fiili Deyim ) içermek , dahil olmak , içine almak
include (something) in
المفضلات