inclined to waste resources or behave extravagantly

listen to the pronunciation of inclined to waste resources or behave extravagantly
الإنجليزية - الإنجليزية
profligate
inclined to waste resources or behave extravagantly

  الواصلة

  in·clined to waste resources or be·have ex·tra·va·gant·ly

  التركية النطق

  înklaynd tı weyst risôrsîz ır bîheyv eksträvıgıntli

  النطق

  /ənˈklīnd tə ˈwāst ˈrēsôrsəz ər bəˈhāv ˌekˈstravəgəntlē/ /ɪnˈklaɪnd tə ˈweɪst ˈriːsɔːrsɪz ɜr bɪˈheɪv ˌɛkˈstrævəɡəntliː/

  كلمة اليوم

  sword of Damocles
المفضلات