inclined to be excessively tolerant

listen to the pronunciation of inclined to be excessively tolerant
الإنجليزية - التركية

تعريف inclined to be excessively tolerant في الإنجليزية التركية القاموس.

easygoing
geçimli
easygoing
yumuşak uysal tabiatlı
easygoing
kaygısız
easygoing
kalender
easygoing
yumuşak başlı

Tom yumuşak başlıydı. - Tom used to be easygoing.

easygoing
iyi geçinen
easygoing
rahat
easygoing
{s} babacan

Tom son derece babacan. - Tom is extremely easygoing.

Tom babacan gibi görünüyor. - Tom seems to be easygoing.

easygoing
{s} uysal
easygoing
{s} neşeli
easygoing
{s} tasasız
easygoing
{s} yumuşak

Tom yumuşak başlıydı. - Tom used to be easygoing.

الإنجليزية - الإنجليزية
easygoing
inclined to be excessively tolerant

  الواصلة

  in·clined to be ex·ces·sive·ly tol·er·ant

  التركية النطق

  înklaynd tı bi îksesîvli tälırınt

  النطق

  /ənˈklīnd tə bē əkˈsesəvlē ˈtälərənt/ /ɪnˈklaɪnd tə biː ɪkˈsɛsɪvliː ˈtɑːlɜrənt/

  كلمة اليوم

  flammable
المفضلات