incident involving spying

listen to the pronunciation of incident involving spying
الإنجليزية - الإنجليزية
espionage affair
incident involving spying

  الواصلة

  in·ci·dent in·vol·ving spy·ing

  التركية النطق

  însıdınt învälvîng spayîng

  النطق

  /ˈənsədənt ənˈvälvəɴɢ ˈspīəɴɢ/ /ˈɪnsədənt ɪnˈvɑːlvɪŋ ˈspaɪɪŋ/

  كلمة اليوم

  eschatology
المفضلات