in very great quantities

listen to the pronunciation of in very great quantities
الإنجليزية - التركية

تعريف in very great quantities في الإنجليزية التركية القاموس.

cats and dogs
(deyim) Çok miktarda
الإنجليزية - الإنجليزية
cats and dogs
in very great quantities

  الواصلة

  in ve·ry great quantities

  التركية النطق

  în veri greyt kwäntıtiz

  النطق

  /ən ˈverē ˈgrāt ˈkwäntətēz/ /ɪn ˈvɛriː ˈɡreɪt ˈkwɑːntətiːz/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات