in severe difficulties

listen to the pronunciation of in severe difficulties
الإنجليزية - التركية

تعريف in severe difficulties في الإنجليزية التركية القاموس.

in difficulties
zorluklar
in severe difficulties

  الواصلة

  in se·vere difficul·ties

  التركية النطق

  în sıvîr dîfıkıltiz

  النطق

  /ən səˈvər ˈdəfəkəltēz/ /ɪn səˈvɪr ˈdɪfəkəltiːz/

  كلمة اليوم

  motile
المفضلات