in one's clutches

listen to the pronunciation of in one's clutches
الإنجليزية - التركية

تعريف in one's clutches في الإنجليزية التركية القاموس.

in his clutches
(Fiili Deyim ) elinde , pençesinde
in one's clutches

  التركية النطق

  în wʌnz klʌçız

  النطق

  /ən ˈwənz ˈkləʧəz/ /ɪn ˈwʌnz ˈklʌʧəz/

  كلمة اليوم

  pike
المفضلات