in harmony with

listen to the pronunciation of in harmony with
الإنجليزية - التركية
(Politika, Siyaset) uyum içinde olmak
ile uyumlu olarak
hemahenk
be in harmony with
(deyim) uymak
in with
(Konuşma Dili) arkadaşça
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف in harmony with في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

be in harmony with
chime in with
in harmony with

  الواصلة

  in har·mo·ny with

  التركية النطق

  în härmıni wîdh

  النطق

  /ən ˈhärmənē wəᴛʜ/ /ɪn ˈhɑːrməniː wɪð/

  علم أصول الكلمات

  [ 'in, &n, &n ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Old High German in in, Latin in, Greek en.

  كلمة اليوم

  anaphora
المفضلات