in desperate circumstances

listen to the pronunciation of in desperate circumstances
الإنجليزية - التركية

تعريف in desperate circumstances في الإنجليزية التركية القاموس.

in circumstances
durumlarda
in desperate circumstances

  الواصلة

  in des·per·ate circumstances

  التركية النطق

  în desprît sırkımstänsız

  النطق

  /ən ˈdesprət ˈsərkəmˌstansəz/ /ɪn ˈdɛsprɪt ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  كلمة اليوم

  hypercorrection
المفضلات