in captivity

listen to the pronunciation of in captivity
الإنجليزية - التركية
Tutsak, esaret altında
captive
{i} esir

Tom hâlâ esir tutuluyor. - Tom is still being held captive.

Bu belirsiz zamanlarda yaşamada, esnek olmak ve geleneksel değerlere esir olmamak gerekmektedir. - In living through these uncertain times, it is necessary to be flexible and not be a captive to traditional values.

captive
tutsak
captive
savaş esiri
captive
köle
confined
(Jeoloji) çevrelenmiş
captive
kapatılmış
captive
emir
captive
tutsak edilmiş
captive
{s} baskı altında
captive
{s} esir düşmüş
captive
{s} kısıtlanmış
captive
{i} mahkum
confined
{s} hapsedilmiş

Tom şimdi yatağa hapsedilmiş. - Tom is confined to bed now.

confined
{f} sınırlandır: adj.sınırlı
الإنجليزية - الإنجليزية
in confinement, held captive (of animals, prisoners, etc.)
confined
imprisoned
captive
jailed
in captivity

  الواصلة

  in cap·ti·vi·ty

  التركية النطق

  în käptîvıti

  النطق

  /ən kapˈtəvətē/ /ɪn kæpˈtɪvətiː/

  كلمة اليوم

  gargoyle
المفضلات