in beneficent manner

listen to the pronunciation of in beneficent manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in beneficent manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in manner
şekilde
beneficently
hayırsever bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
beneficently
in beneficent manner

  الواصلة

  in be·ne·fi·cent man·ner

  التركية النطق

  în benıfîşınt mänır

  النطق

  /ən ˌbenəˈfəsʜənt ˈmanər/ /ɪn ˌbɛnəˈfɪʃənt ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  laodicean
المفضلات