in an unfailing manner

listen to the pronunciation of in an unfailing manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in an unfailing manner في الإنجليزية التركية القاموس.

unfailingly
daima
unfailingly
mizacı
unfailingly
muhakkak
الإنجليزية - الإنجليزية
unfailingly
in an unfailing manner

  الواصلة

  in an un·fail·ing man·ner

  التركية النطق

  în ın ınfeylîng mänır

  النطق

  /ən ən ənˈfāləɴɢ ˈmanər/ /ɪn ən ənˈfeɪlɪŋ ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات