in an organized manner

listen to the pronunciation of in an organized manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in an organized manner في الإنجليزية التركية القاموس.

methodical
yöntemli
methodical
jüyeli
systematically
sistematik olarak

Çevresel olarak zarar verici projeler sistematik olarak terk edilmelidir. - Environmentally damaging projects should be abandoned systematically.

Çoğu zaman en iyi çözüm, sistematik olarak sorunun üzerine gitmektir! - Oftentimes, the best solution is to systematically attack the problem!

systematically
jüyeli olarak
systematically
sistemli olarak

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

methodical
(Sosyoloji, Toplumbilim) methodik
methodical
nizamlı
methodical
{s} yöntemli, metotlu
methodical
munta zam
methodical
{s} düzenli

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

methodical
{s} usule uygun
methodical
metodlu,sistemli
methodical
metodik
methodical
methodicallydüzenli olarak
methodical
{s} sistemli

Tom oldukça sistemli. - Tom is quite methodical.

الإنجليزية - الإنجليزية
systematically
methodical
in an organized manner

  الواصلة

  in an or·gan·ized man·ner

  التركية النطق

  în ın ôrgınayzd mänır

  النطق

  /ən ən ˈôrgəˌnīzd ˈmanər/ /ɪn ən ˈɔːrɡəˌnaɪzd ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  accrete
المفضلات