in an oral manner

listen to the pronunciation of in an oral manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in an oral manner في الإنجليزية التركية القاموس.

orally
(zarf) sözlü olarak
orally
sözlü olarak
orally
ağızdan
orally
ağızdan/sözlü olarak
الإنجليزية - الإنجليزية
orally
in an oral manner

  الواصلة

  in an o·ral man·ner

  التركية النطق

  în ın ôrıl mänır

  النطق

  /ən ən ˈôrəl ˈmanər/ /ɪn ən ˈɔːrəl ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات