in an observable manner

listen to the pronunciation of in an observable manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in an observable manner في الإنجليزية التركية القاموس.

observably
görülebilir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
observably
in an observable manner

  الواصلة

  in an ob·ser·va·ble man·ner

  التركية النطق

  în ın ıbzırvıbıl mänır

  النطق

  /ən ən əbˈzərvəbəl ˈmanər/ /ɪn ən əbˈzɜrvəbəl ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  amative
المفضلات