in an obligatory way

listen to the pronunciation of in an obligatory way
الإنجليزية - التركية

تعريف in an obligatory way في الإنجليزية التركية القاموس.

obligatorily
zorunlu
الإنجليزية - الإنجليزية
obligatorily
in an obligatory way

  الواصلة

  in an ob·lig·a·to·ry way

  التركية النطق

  în ın ıblîgıtôri wey

  النطق

  /ən ən əˈbləgəˌtôrē ˈwā/ /ɪn ən əˈblɪɡəˌtɔːriː ˈweɪ/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات