in an obligatory manner

listen to the pronunciation of in an obligatory manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in an obligatory manner في الإنجليزية التركية القاموس.

obligatorily
zorunlu
الإنجليزية - الإنجليزية
obligatorily
in an obligatory manner

  الواصلة

  in an ob·lig·a·to·ry man·ner

  التركية النطق

  în ın ıblîgıtôri mänır

  النطق

  /ən ən əˈbləgəˌtôrē ˈmanər/ /ɪn ən əˈblɪɡəˌtɔːriː ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  calender
المفضلات