in an appalling manner

listen to the pronunciation of in an appalling manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in an appalling manner في الإنجليزية التركية القاموس.

appallingly
dehşete düşürecek kadar
appallingly
Şaşırtıcı şekilde
appallingly
dehşet verici şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
appallingly
in an appalling manner

  الواصلة

  in an ap·pall·ing man·ner

  التركية النطق

  în ın ıpôlîng mänır

  النطق

  /ən ən əˈpôləɴɢ ˈmanər/ /ɪn ən əˈpɔːlɪŋ ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات