in an ambitious manner

listen to the pronunciation of in an ambitious manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in an ambitious manner في الإنجليزية التركية القاموس.

ambitiously
ihtirasla
ambitiously
hevesle
ambitiously
hırslı bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} ambitously
ambitiously
in an ambitious manner

  الواصلة

  in an am·bi·tious man·ner

  التركية النطق

  în ın ämbîşıs mänır

  النطق

  /ən ən amˈbəsʜəs ˈmanər/ /ɪn ən æmˈbɪʃəs ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات