in abeyance

listen to the pronunciation of in abeyance
الإنجليزية - التركية
kararlaştırılmamış
askıda

Sorun askıda bırakıldı. - The question is left in abeyance.

be in abeyance
(deyim) bekletilmek
to be in abeyance
hükümsüz olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
in suspension, in temporary inactivity, postponed
temporarily inactive
in abeyance

  الواصلة

  in a·bey·ance

  التركية النطق

  în ıbeyıns

  النطق

  /ən əˈbāəns/ /ɪn əˈbeɪəns/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات