in a warm manner

listen to the pronunciation of in a warm manner
الإنجليزية - التركية
sıcak bir şekilde
in a manner
sanki
warmly
içtenlikle/hararetle
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
warmly
in a manner
in a way, in a fashion
in a warm manner

  الواصلة

  in a warm man·ner

  التركية النطق

  în ı wôrm mänır

  النطق

  /ən ə ˈwôrm ˈmanər/ /ɪn ə ˈwɔːrm ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  white elephant
المفضلات