in a uniform tone

listen to the pronunciation of in a uniform tone
الإنجليزية - التركية

تعريف in a uniform tone في الإنجليزية التركية القاموس.

monotonous
{s} monoton

Manzara tatsız ve monotondu. - The landscape was flat and monotonous.

Ben bu monoton hayattan bıktım. - I'm tired of this monotonous life.

monotonous
yavan
monotonous
{s} tekdüze

Ben tekdüze yaşamdan bıktım. - I'm tired of the monotonous life.

monotonous
(Tıp) Değişiklik göstermeyen, yeknesak, monoton
monotonous
(Tıp) Aynı tonda devam eden, alçalma ve yükselme göstermeyen (ses hakkında)
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} monotonous
{a} monotonical
in a uniform tone

  الواصلة

  in a u·ni·form tone

  التركية النطق

  în ı yunıfôrm tōn

  النطق

  /ən ə ˈyo͞onəˌfôrm ˈtōn/ /ɪn ə ˈjuːnəˌfɔːrm ˈtoʊn/

  كلمة اليوم

  anaphora
المفضلات