in a trusting manner

listen to the pronunciation of in a trusting manner
الإنجليزية - التركية
güvenen bir şekilde
in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
trustingly
in a manner
in a way, in a fashion
in a trusting manner

  الواصلة

  in a trust·ing man·ner

  التركية النطق

  în ı trʌstîng mänır

  النطق

  /ən ə ˈtrəstəɴɢ ˈmanər/ /ɪn ə ˈtrʌstɪŋ ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  scacchic
المفضلات