in a tepid or halfhearted manner

listen to the pronunciation of in a tepid or halfhearted manner
الإنجليزية - الإنجليزية
tepidly
in a tepid or halfhearted manner

  الواصلة

  in a tep·id or half·heart·ed man·ner

  التركية النطق

  în ı tepîd ır häfhärtîd mänır

  النطق

  /ən ə ˈtepəd ər ˈhafˌhärtəd ˈmanər/ /ɪn ə ˈtɛpɪd ɜr ˈhæfˌhɑːrtɪd ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات