in a tenable manner

listen to the pronunciation of in a tenable manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a tenable manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
tenably
savunulabilir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
tenably
in a manner
in a way, in a fashion
in a tenable manner

  الواصلة

  in a ten·a·ble man·ner

  التركية النطق

  în ı tenıbıl mänır

  النطق

  /ən ə ˈtenəbəl ˈmanər/ /ɪn ə ˈtɛnəbəl ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  relucent
المفضلات