in a taunting manner

listen to the pronunciation of in a taunting manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a taunting manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
tauntingly
alaya alarak
الإنجليزية - الإنجليزية
tauntingly
in a manner
in a way, in a fashion
in a taunting manner

  الواصلة

  in a taunting man·ner

  التركية النطق

  în ı tôntîng mänır

  النطق

  /ən ə ˈtôntəɴɢ ˈmanər/ /ɪn ə ˈtɔːntɪŋ ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  deliquesce
المفضلات