in a stodgy manner

listen to the pronunciation of in a stodgy manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a stodgy manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
stodgily
sıkıcı/ağır bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
stodgily
in a manner
in a way, in a fashion
in a stodgy manner

  الواصلة

  in a stod·gy man·ner

  التركية النطق

  în ı stäci mänır

  النطق

  /ən ə ˈstäʤē ˈmanər/ /ɪn ə ˈstɑːʤiː ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  caustic
المفضلات