in a stocky manner

listen to the pronunciation of in a stocky manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a stocky manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
stockily
in a manner
in a way, in a fashion
in a stocky manner

  الواصلة

  in a sto·cky man·ner

  التركية النطق

  în ı stäki mänır

  النطق

  /ən ə ˈstäkē ˈmanər/ /ɪn ə ˈstɑːkiː ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات