in a squalid manner

listen to the pronunciation of in a squalid manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a squalid manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
squalidly
sefalet içinde
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
squalidly
in a manner
in a way, in a fashion
in a squalid manner

  الواصلة

  in a squal·id man·ner

  التركية النطق

  în ı skwälıd mänır

  النطق

  /ən ə ˈskwäləd ˈmanər/ /ɪn ə ˈskwɑːləd ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  detriment
المفضلات