in a speculative manner

listen to the pronunciation of in a speculative manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a speculative manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
speculatively
in a manner
in a way, in a fashion
in a speculative manner

  الواصلة

  in a spe·cu·la·tive man·ner

  التركية النطق

  în ı spekyılıtîv mänır

  النطق

  /ən ə ˈspekyələtəv ˈmanər/ /ɪn ə ˈspɛkjələtɪv ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  bissextile
المفضلات