in a soulful manner

listen to the pronunciation of in a soulful manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a soulful manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
soulfully
duygusal bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
soulfully
in a manner
in a way, in a fashion
in a soulful manner

  الواصلة

  in a soul·ful man·ner

  التركية النطق

  în ı sōlfıl mänır

  النطق

  /ən ə ˈsōlfəl ˈmanər/ /ɪn ə ˈsoʊlfəl ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات