in a prurient manner

listen to the pronunciation of in a prurient manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a prurient manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
pruriently
şehvetle
الإنجليزية - الإنجليزية
pruriently
in a manner
in a way, in a fashion
in a prurient manner

  الواصلة

  in a pru·ri·ent man·ner

  التركية النطق

  în ı prûriınt mänır

  النطق

  /ən ə ˈpro͝orēənt ˈmanər/ /ɪn ə ˈprʊriːənt ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  vis major
المفضلات