in a proper manner

listen to the pronunciation of in a proper manner
الإنجليزية - التركية
Uygun bir şekilde, hoş bir şekilde, kibarca
properly
uygun bir şekilde

Bir Amerikalı Kızılderili daha uygun bir şekilde Yerli Amerikalı olarak bilinir. - An American Indian is more properly called a Native American.

Biz onu uygun bir şekilde yapacağız. - We're going to do it properly.

properly
uygunca
properly
tamamen
in a manner
sanki
properly
güzelce
properly
doğru olarak

Oğlum henüz doğru olarak toplama yapamıyor. - My boy can't do addition properly yet.

properly
bayağı
properly
gerektiği gibi
properly
kurallara uygun bir şekilde
properly
doğru bir şekilde
properly
düzgün bir şekilde

Tom çalışanlarına düzgün bir şekilde nasıl davranacağını bilmiyor. - Tom doesn't know how to treat his employees properly.

Düzgün bir şekilde yapılan işleri severim. - I like things done properly.

properly
tam anlamıyla
properly
gerçekten
properly
gereği gibi

Dişlerini gereği gibi fırçalıyor musun? - Are you brushing your teeth properly?

properly
adamakıllı
in a manner
bir şekilde
properly
esaslı bir şekilde
properly
doğru dürüst; gerektiği gibi, layıkıyla; doğru/uygun bir şekilde; kurallara uygun bir şekilde
properly
İng., k.dili
properly
uygun şekilde

Bayan Brown, o uygun şekilde yemek yemezse, kalıcı kilolu olacağı konusunda Beth'i uyardı. - Mrs. Brown warned Beth that if she didn't eat properly she would be permanently overweight.

IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu. - The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content.

properly
tam olarak/uygun şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
In an appropriate or accurate way. Used for saying that something is appropriate for a particular situation or is exactly what you want or need
Nicely
properly
in a manner
in a way, in a fashion
in a proper manner

  الواصلة

  in a prop·er man·ner

  التركية النطق

  în ı präpır mänır

  النطق

  /ən ə ˈpräpər ˈmanər/ /ɪn ə ˈprɑːpɜr ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  hellkite
المفضلات