in a penetrating manner

listen to the pronunciation of in a penetrating manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a penetrating manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
penetratingly
in a manner
in a way, in a fashion
in a penetrating manner

  الواصلة

  in a pen·e·trat·ing man·ner

  التركية النطق

  în ı penıtreytîng mänır

  النطق

  /ən ə ˈpenəˌtrātəɴɢ ˈmanər/ /ɪn ə ˈpɛnəˌtreɪtɪŋ ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات