in a neurotic manner

listen to the pronunciation of in a neurotic manner
الإنجليزية - التركية

تعريف in a neurotic manner في الإنجليزية التركية القاموس.

in a manner
sanki
in a manner
bir şekilde
الإنجليزية - الإنجليزية
neurotically
in a manner
in a way, in a fashion
in a neurotic manner

  الواصلة

  in a neu·rot·ic man·ner

  التركية النطق

  în ı nûrätîk mänır

  النطق

  /ən ə no͝oˈrätək ˈmanər/ /ɪn ə nʊˈrɑːtɪk ˈmænɜr/

  كلمة اليوم

  incredulous
المفضلات